Voorschoolse opvang.
Kinderen kunnen 's morgens vanaf 7 uur in De Spil bij de collega's van de voorschoolse opvang van Baloe terecht. Om kwart over acht gaan de kinderen door een tussendeur de school in naar hun eigen lokaal. 

Naschoolse opvang.
Ook na schooltijd is er opvang onder leiding van collega's van Baloe. De kindvriendelijke ruimte heeft de grootte van een leslokaal met daarin o.a. een keuken, een knutselhoek en een zithoek.
Tevens is er een bewegingsruimte, welke na schooltijd gebruikt wordt voor o.a. judo, yoga en dans. 

De samenwerking tussen Baloe en Weremere zorgt voor een goede aansluiting. Er is tussen de collega's onderling overleg. Samen streven en werken we aan een goede doorlopende lijn op niet alleen cognitief gebied, maar ook op het sociaal-emotionele vlak.
Onze samenwerking is door beide partijen vastgelegd in een convenant. Hiermee onderschrijven wij de onderwijskundige en pedagogische visies. Voor meer informatie kunt u naar deze link: www.kinderopvangbaloe.nl