Medezeggenschapsraad.

Onze school kent een (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. 

De vergaderdata en de agendapunten worden gepubliceerd in de wekelijkse weekbrief.

De MR(oudergeleding) leden zijn:
Bianca Rövekamp (voorzitter)
Sander Rijs (penningmeester)
Robin Betjes
Marjolein van der Pas
Cilia Horst

De MR(personele geleding) leden zijn:
Hans Petersen
Kim de Vries
Merijn Vulker
Truda Cobelens
Annelies Luttikhuizen

Hier kunt u het laatste jaarverslag lezen.