ICT.

De verwerking van opdrachten vindt o.a. plaats op de computer. De leerlingen worden geschoold in een optimaal gebruik van de computer. Aanvankelijk bij het verkennen van de mogelijkheden van de computer en later steeds meer als aanvullende of vervangende oefenstof bij veel vakken. In het schooljaar 2016-2017 wordt er in de onderbouw gebruik gemaakt van Ipads en is in de groepn 5 begonnen met Snappet. Dit zijn tablets waarop de kinderen hun reken- en spellingswerk oefenen en maken. De komende jaren zal het gebruik van Snappet uitgebreid worden.