Het jaarverslag.

In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen schooljaar.
U krijgt onder anderen een inddruk van:
- de verschillende activiteiten die op school plaatsvonden
- de resultaten die gehaald zijn
- de verwijzing naar het voortgezet onderwijs
- welke doelen er wat betreft onderwijsverandering gehaald zijn

Elk jaar wordt het jaarverslag dooe de ditrecteur opgesteld en besproken met het team en de Medezeggenschapsraad.

U kunt hier klikken om het laatste jaarverslag te lezen.