Het schoolplan

Schoolplan
Klik hier voor het schoolplan 2015-2020.

Schoolondersteuningsprofiel
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen schooljaar. U krijgt onder andere een indruk van:
  • de verschillende activiteiten die op school plaatsvonden;
  • de resultaten die gehaald zijn;
  • de verwijzing naar het voortgezet onderwijs;
  • welke doelen er wat betreft onderwijsverandering gehaald zijn.

Ouders aan het woord

"Ik ben erg tevreden over de diverse lesmethodes en wat mijn kinderen allemaal leren."

"Ik vind de leerkrachten zeer professioneel en deskundig. Bovendien zijn ze makkelijk aanspreekbaar."