Het schoolplan

Schoolplan
Klik hier voor het schoolplan 2015-2020.

Schoolondersteuningsprofiel
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen schooljaar. U krijgt onder andere een indruk van:
  • de verschillende activiteiten die op school plaatsvonden;
  • de resultaten die gehaald zijn;
  • de verwijzing naar het voortgezet onderwijs;
  • welke doelen er wat betreft onderwijsverandering gehaald zijn.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een hecht team met veel gevoel voor saamhorigheid."

"We hebben hoge ambities, wat zich uit in een grote betrokkenheid en de wil om ons zelf te ontwikkelen."