Wat wij te bieden hebben!

Onderwijs op maat in een uitdagende leeromgeving
Wij laten leerlingen graag ervaren dat naar school gaan -en dus leren- leuk en boeiend kan zijn, zodat zij met met veel plezier naar school gaan. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen en bieden zo onderwijs op maat. De leerkracht zorgt voor een rustige, maar ook uitdagende leeromgeving waarin voor iedere leerling voldoende uitdaging is om het eigen niveau te overstijgen. Naast het werken met beproefde en eigentijdse methodes voor rekenen, taal, spelen, lezen en schrijven, werken leerlingen aan een "eigen programma" op maat. Voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof zijn er ondersteunende (computer) programma's en materialen. Leerlingen die "meer" aankunnen, worden uitgedaagd door verrijkende verdiepingsopdrachten.
Vanaf groep 5 gebruiken we Chromebooks met de app Snappet. Hierop worden de lessen voor rekenen en spelling gemaakt en kunnen kinderen met hun eigen doelen aan de gang.

Leren met breinkennis
Hoe mensen leren is minstens zo belangrijk als wat mensen leren. Er wordt dan ook niet voor niets veel onderzoek gedaan naar hoe onze hersenen werken en hoe we die kennis kunnen gebruiken om leren makkelijker te maken. Sinds een paar jaar passen we deze kennis toe op onze lessen en dat bepaalt mede welke methodes we kiezen. Zo werken we voor de wereldoriënterende vakken met het onderwijsprogramma IPC en werken leerlingen vanaf groep 1 met thema's. De leerlingen werken deze thema's op een betekenisvolle manier uit: ze stellen doelen, gaan op onderzoek uit en krijgen antwoorden op hun eigen leervragen. Op de leerwanden in de klassen is het verloop van het thema en de leerresultaten duidelijk te zien.

Ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Al in een vroeg stadium wordt de leerlingen geleerd om om te gaan met uitgestelde aandacht en zelf verantwoordelijkheid voor het eigen leren te nemen. Zo ontwikkelen zij hun zelfstandigheid. Al vanaf groep 2 worden kinderen bij de ouder-kindgesprekken betrokken, waarin de voortgang van de ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel nieuwe doelen worden gesteld.
Om het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten geven wij de kinderen de ruimte om vol trots hun leerresultaten te laten zien. Zo zijn er tekstwanden, waarop de leerlingen vanaf groep 3 talige of creatieve opdrachten showen aan de ouders/verzorgers en medeleerlingen. Of verzorgen leerlingen presentaties over een bepaald onderwerp in hun klas. 
U als ouder wordt actief betrokken bij het leer- en ontwikkelproces van uw kind. Wij organiseren gedurende het schooljaar een aantal kijkavonden, waarop uw eigen kind u uitlegt wat het de afgelopen tijd op school heeft gedaan en geleerd.

Brede ontwikkeling door uitgebreid activiteitenaanbod
Er gebeurt op Weremere meer dan alleen lesgeven. Er zijn diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten die ons onderwijs precies dat stukje extra geven:
  • Excursies en uitstapjes: elke groep maakt een aantal malen per jaar een excursie of uitstapje met een educatief karakter en die vaak een verdieping op projecten of thema's zijn. Voorbeelden van excursies zijn: De Poelboerderij, het Bezoekerscentrum De Hoep en het Museum van de 20ste eeuw.
  • Culturele activiteiten: in samenwerking met de organisatie Fluxus worden er jaarlijks voor alle groepen theatervoorstellingen of andere culturele activiteiten verzorgd. Zo maken leerlingen kennis met toneel, dans, kunst en theater.
  • Schoolreisjes: iedere groep gaat op schoolreis. De groepen 8 gaan meerdere dagen op reis, terwijl de jongere kinderen vaak een dagje met de bus eropuit trekken. 
  • Sport: elk jaar vinden er voor de verschillende groepen allerlei sportevenementen plaats, georganiseerd door de vakleerkracht gym en leerkrachten. Ieder jaar wordt voor alle leerlingen van de scholen uit Wormer een sportweek georganiseerd en nemen we deel aan evenementen georganiseerd door de sportverenigingen uit Wormerland.
  • Goede doelen: onze school ondersteunt jaarlijks één goed doel. Er wordt gekozen voor bijvoorbeeld de verkoop van kinderpostzegels, het project "Schaatsen voor Water" van Plan Nederland of iets anders.
  • Musicals en optredens: elk jaar staat een aantal groepen op de planken, om voor alle ouders en leerlingen op te treden. De gemeenschapsruimte van onze school, De Spil, is een mooie plek voor deze voorstellingen. Groep 8 maakt gebruik ook van deze ruimte voor de afscheidsmusical. De avonden zijn elk jaar weer een succes en worden dan ook altijd druk bezocht.

Wilt u meer weten over wat wij u en uw kind te bieden hebben? U krijgt geen betere indruk dan door eens een kijkje te komen nemen in onze school. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is en of ons onderwijsaanbod aansluit bij uw wensen en verwachtingen.
 

Leerlingen aan het woord

"Je leert veel op verschillende manieren."

"De juffen en meesters leggen alles goed uit en helpen je extra als je het niet zo goed begrijpt."