Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het prettig als ouders actief bij ons onderwijs betrokken zijn en maken daarom graag gebruik van de geboden hulp. Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces. 

Meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de MR aan bod. U kunt hierbij denken aan beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. De rechten waarop de raad zich bij de diverse onderwerpen kan beroepen, zijn wettelijk bepaald. In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen jaar. 

Helpen op school
Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij de diverse activiteiten op onze school. De meeste groepen kennen een aantal klassenouders; zij zijn voor de leerkrachten de eerste aanspreekpersonen voor bijvoorbeeld de organisatie van feesten, uitstapjes en schoolreizen.
Ook worden bij een aantal lesonderdelen ouders ingeschakeld, zoals bij het speelleren van de jongste kinderen, leesbegeleiding, het instuderen van een musical, e.d. Dit alles gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
Bij buitenschoolse (sport)activiteiten, tijdens werkavonden en in de schooltuin kunnen we niet zonder ouderhulp.
 

Ouders aan het woord

"Fijn dat de school werkt met nieuwe technieken, zoals chromebooks en Snappet."

"Er wordt veel georganiseerd, zoals musicals, excursies, werken in de schooltuin, muziekles en nog veel meer. Super leuk!"