Verlofaanvraag

Vrijstelling
De wet kent een aantal gevallen, waarin ouders zijn vrijgesteld van de verplichtingen om hun kinderen op een school in te schrijven. Het gaat daarbij om lichamelijke of psychische ongeschiktheid om onderwijs te volgen, bezwaar tegen de richting van het onderwijs, het reeds bezoeken van een school buiten Nederland, verblijf in een gezin dat een trekkend bestaan leidt en een aantal andere gevallen, waarin ouders in overleg met de schooldirectie een beroep kunnen doen op vrijstelling van de verplichting hun kind naar school te laten gaan.
Voorbeelden van zulke vrijstellingen zijn (familie)omstandigheden als ziekte, bepaalde sociaal-medische indicaties, huwelijk, overlijden, jubilea, vervulling van plichten uit godsdienst of levensovertuiging.
Afhankelijk van de aard van de vrijstelling is toestemming nodig van het schoolbestuur, dan wel de directeur van de school.
 
Vrijstelling wegens vakantie:

In specifieke situaties mag de directeur vrijstelling verlenen.  Het verlof mag niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar. Een beroep op vrijstelling wegens vakantie kan slechts eenmaal voor maximaal tien dagen per schooljaar worden gehonoreerd en alleen dan wanneer de gezinsvakantie niet in een reguliere vakantie kan plaatsvinden. In dat geval dient altijd een verklaring van de werkgever te worden bijgevoegd.
 
 
Verlofaanvraag gaat via een formulier, het formulier moet bij de betreffende leerkracht worden ingeleverd. De leerkracht tekent voor gezien, waarna nu zelf het verlofaanvraag moet indienen mij de directie voor goedkeuring. 

Verlofaanvraagformulier: VERLOFAANVRAAG 2019-2020.pdf
 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat er musicals worden uitgevoerd."

"Soms gaan we ook ergens naar toe en dat is top! In groep 7 en 8 ga je ook op kamp en dat is ook heel erg leuk!"