De resultaten

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit en dat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontplooiing komen. We monitoren gedurende alle schooljaren de resultaten die leerlingen behalen. Uit de toetsen en alle taken die kinderen maken halen we veel informatie. Natuurlijk willen we het beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders. In ouder-kindgesprekken worden de bevindingen van de leerkracht, leerling en ouders aan elkaar gekoppeld.

Eindresultaten
Op Wermere nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Hier kunt u zien hoe welke schooladviezen wij het afgelopen schooljaar hebben gegeven en op welke scholen leerlingen van Weremere terecht kwamen.

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Waardering leerlingen en ouders
In april/mei 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Op de poster hieronder ziet u de uitkomst van het onderzoek.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een hecht team met veel gevoel voor saamhorigheid."

"We hebben hoge ambities, wat zich uit in een grote betrokkenheid en de wil om ons zelf te ontwikkelen."