De visie

 
Dat zijn de kernwoorden van onze visie, die richting geeft aan hoe wij ons onderwijs inhoud geven. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Plezier in leren
Op Weremere heerst een klimaat waarin we tegemoet komen aan de natuurlijke behoefte van kinderen om te ontdekken. Kinderen en team gaan met plezier naar school.
 
Structuur en ruimte voor eigenheid
Kinderen voelen zich veilig op school. Veiligheid is nodig om te ontwikkelen, te ontdekken en te komen tot leren. Structuur en duidelijkheid geven kinderen juist die veilige omgeving en creëren ruimte tot het nemen van eigen initiatieven.
 
Kwaliteit zien en leveren
We halen het beste uit ieder kind naar boven door oog te hebben voor en ons onderwijsaanbod aan te passen aan de talenten van de kinderen. Zo wordt de betrokkenheid bij het eigen leerproces vergroot.
 
Uitdagingen aangaan en blijven leren
Kinderen krijgen een uitdagend lesaanbod op eigen niveau. Als team richten wij ons op blijvende ontwikkeling van de kinderen, maar ook van onszelf.
 
Saamhorigheid
In een school waar saamhorigheid heerst, hoort iedereen erbij.
 
Leren met breinkennis
Vanuit deze visie zijn we op zoek gegaan naar een onderwijsaanpak die hierbij goed past en kwamen uit bij Leren en begeleiden met breinkennis. Wetenschappelijk onderzoek leert ons over hoe het brein werkt en onder welke omstandigheden kinderen het beste leren. Op Weremere stemmen wij onze onderwijsaanpak hierop af en hebben we verschillende keuzes gemaakt. Zo werken we van groep 1 t/m 8 voor de wereldoriëntatie met het vakoverstijgende onderwijsprogramma IPC, gaan we niet over op een continue-rooster, vinden we schrijf- en bewegingsonderwijs zeer belangrijk en zetten we de komende jaren extra in op muziekonderwijs.

Zo ontwikkelen kinderen op Weremere zich tot zelfstandige mensen die met behoud van eigenwaarde rekening houden met de ander. Leerkrachten benaderen kinderen positief en respectvol. In onze visie leren kinderen niet alleen van de leerkrachten, maar ook van elkaar.  Samenwerken, samen spelen en samen delen bevorderen de ontwikkeling van een saamhorigheidsgevoel tussen kinderen.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan eens de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat er musicals worden uitgevoerd."

"Soms gaan we ook ergens naar toe en dat is top! In groep 7 en 8 ga je ook op kamp en dat is ook heel erg leuk!"