TSO

Uw kind kan tussen de middag overblijven op Weremere. De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: tso@kinderopvangbaloe.nl, contactpersoon is Carla van Velthuijsen.

Ouders aan het woord

"Fijn dat de school werkt met nieuwe technieken, zoals chromebooks en Snappet."

"Er wordt veel georganiseerd, zoals musicals, excursies, werken in de schooltuin, muziekles en nog veel meer. Super leuk!"