TSO

Uw kind kan tussen de middag overblijven op Weremere. De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: tso@kinderopvangbaloe.nl, contactpersoon is Carla van Velthuijsen.

Leerlingen aan het woord

"Je leert veel op verschillende manieren."

"De juffen en meesters leggen alles goed uit en helpen je extra als je het niet zo goed begrijpt."